Om Spelproblematik

Enligt ett faktablad från Folkhälsoinstitutet kunskapsstöd förebygga spelproblem, har ungefär 2% av den svenska befolkningen problem med sitt spelande. Spelproblem förekommer i alla befolkningsgrupper men är enligt Folkhälsoinsitutet vanligast hos fyra utmärkande grupper som kategoriseras som personer med psykisk ohälsa, män som riskkonsumerar alkohol, personer som haft socialbidrag och personer som utsatts för våld och hot om våld.

Det är inte bara den som spelar som drabbas när den spelar för mycket. Det kan även ge allvarliga konsekvenser för familj, vänner och samhället i stort.

Spelproblem, Spelmissbruk eller Hasardspelsyndrom

Problem med spel om pengar kan ha flera olika benämningar. Benämningarna kan avse olika saker och kan användas olika beroende på vilket sammanhang ordet används i. Vad som är gemensamt för alla är att de på ett eller annat sätt syftar till att den person som spelar har svårt att kontrollera sitt spelande.

Spelproblem, syftar inom forskning ofta på att en individ har så pass dålig kontroll på sitt spelande att det leder till negativa konsekvenser.

Spelmissbruk, är ingen formell definition men syftar ofta till att beskriva negativa, sociala konsekvenser till följd av spel.

Hasardspelsyndrom, även kallat spelberoende är ett psykiatriskt tillstånd och namnet på den kliniska diagnos som läkare och psykologer använder för att diagnostisera spelberoende. Det finns enligt DSM-5, nio stycken diagnoskriterier för Hasardspelsyndrom. Stämmer fyra eller fler av dessa kriterier är det möjligt, men inte definitivt, att individen har diagnosen. Du kan läsa mer om dessa kriterier på 1177

Upptäcka spelproblem

Det är inte alltid enkelt att upptäcka spelproblem. Då alla är olika finns det inget exakt facit på hur spelproblem kan upptäckas. Enligt stödlinjen.se finns det dock några faktorer som kan tyda på ett eventuellt spelberoende:

  • Saker som tidigare har varit viktiga prioriteras bort till fördel för spelande.
  • Pengar försvinner oförklarligt.
  • Lånar pengar som inte kan betalas tillbaka.
  • Ekonomiska problem trots god inkomst.
  • Kan verka frånvarande samtidigt som mer tid läggs på spel.
  • Isolerar sig från anhöriga och vänner.
  • Verkar nedstämd, orolig eller lättretlig.

Stöd och hjälp

Det är via kommun och landsting möjligt att få professionell hjälp med stöd och behandling för att bli kvitt ett spelberoende. Se information på stödlinjen.se

kaka ikon

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.

Läs mer